STYRELSEN 2021

Ordförande:
Monica Richard 
Sagovägen 20 
281 42 Hässleholm 
Tel:070-51 836 86 
Epost: ordforande.sytek@gmail.com

Vice Ordförande:

Sekreterare:

Helen Sjöholm
Mercurivägen 7
26972 Förslöv
Tel: 0722-899495
Epost: sekreterare.sytek@gmail.com

 

Kassör
Cathy Wendt Magnusson

Gräslöksvägen 12
266 97 Hjärnarp

Tel: 0768-583130
Epost:  kassor.sytek@gmail.com 

Ledamot:

Suppleant:

​Ida WicanderDjupadal 4961

26454 Ljungbyhed 

Tel: 076-8504403

Epost: familjenw@hotmail.com

Suppleant:

Jörgen Lundqvist
Lundagatan 27

244 62 Furulund

Tel: 0793-204801

Epost: handling.lundqvist@gmail.com

Valberedning:
Heidi Brännland (smk)
Epost: biandi@allmail.se
Agneta Åström &  Pernilla Ouis

 

Revisor 

Lennart Nordlund sammankallande 
Epost: lennarth.nordlund@telia.com

& Gunilla Körner