STYRELSEN 2019

Ordförande:
Monica Richard 
Sagovägen 20 
281 42 Hässleholm 
Tel:070-51 836 86 
Epost: ordforande.sytek@gmail.com

Vice Ordförande:
Pernilla Ouis
Trädgårdsgatan 19
252 24 Helsingborg
Tel: 070-5286485
Epost: pernillaouis@gmail.com

Sekreterare:

Helen Sjöholm
Mercurivägen 7
26972 Förslöv
Tel: 0722-899495
Epost: sekreterare.sytek@gmail.com

 

Kassör
Cathy Wendt Magnusson

Gräslöksvägen 12
266 97 Hjärnarp

Tel: 0768-583130
Epost: cathy_magnusson@hotmail.com  

Ledamot:

​Petra Åström
Nya Axtorpsvägen 121
26694 Munka Ljungby
Tel: 073-8240155
Epost: Piggelin_81@yahoo.se

Suppleant:
Ia Nattenheimer
Mäster Olofsväg 20
281 44 Stoby
Tel: 070-3241299
Epost: bianceborg@gmail.com

Suppleant:
Ida Wicander
Djupadal 4961
26454 Ljungbyhed 
Tel: 076-8504403
Epost: familjenw@hotmail.com

Valberedning:
Heidi Brännland (sammankallande)
Agneta Åström
Sussie Kryhl