ÅRSMÖTE - Söndagen den 27 februari 2022 KL 14:00.

Kallelse till Digitalt årsmöte

Härmed vill Sydsvenska terrierklubben kalla sina medlemmar till årsmöte den 27 februari 2022.

Årsmötet kommer vara digitalt via mötesappen ZOOMSKK avråder i nuvarande läge sina medlemsorganisationer från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten.

Föranmälan är ett MÅSTE och ska anmälas senast 20 februari på sekreterare.sytek@gmail.com

 

Motion som medlem önskar få framförd skall avlämnas senast
4 veckor före årsmötet, dvs. senast 30 Januari.

 

Motioner sänds till:

Helen Sjöholm
Mercurivägen 7
269 72 Förslöv

Det går även bra att scanna in och skicka via mejl till:  sekreterare.sytek@gmail.com

Alla möteshandlingar kommer att finnas på vår hemsida, senast 2 veckor innan årsmöte.

 

Varm välkomna att vara med!

Härmed kallas du till

ÅRSMÖTE för Sydsvenska terrierklubben!