Sydsvenska Terrierklubben
Bjuv utställning  2021-09-11

 

PM och domarlista hittar du här! 

VÄLKOMNA!

Sydsvenska Terrierklubbens

årsmöte 2021

 

Inställt Årsmöte Sydsvenska Terrierklubben.

Viktig information!

Årsmötet 10 februari- 2021 är uppskjutet!

 

SYTEK skjuter upp årsmötet som planerats och utlysts stadgeenligt.

Anledningen är den rådande Corona

Årsmöteshandlingar -2021

 

Hittar du här --->

klipartz.com.png